Mieke Manschot

| zang in Amsterdam Zuid |

Voor wie:
Mieke is gespecialiseerd in het lesgeven aan (klassieke) koorzangers met stemklachten door het ouder worden. Ook (beginnende) koorzangers die in korte tijd een gezonde basistechniek willen leren zijn van harte welkom.

Het komt helaas nog veel voor dat mensen stoppen bij hun koor vanwege de leeftijd. Terwijl er in de meeste gevallen met goede training en motivatie niet gestopt hoeft te worden.

Wat je vooral nodig hebt is interesse in de werking van je stem en motivatie om met regelmaat te oefenen. Zo leer je wat er anatomisch gebeurt bij het zingen en hoe je verkeerde gewoontes blijvend kunt vervangen door correcte.

Over Mieke:
“Ik heb klassieke zang gestudeerd aan het conservatorium van Amsterdam (diploma 2007). Na mijn afstuderen heb ik alle certificaten van de EVTS methode behaald en volgde verschillende cursussen CVT.

Gaandeweg ben ik mij meer en meer gaan toeleggen op het bieden van oplossingen voor koorzangers die tegen stemklachten aanlopen. In 2018 heb ik daartoe de opleiding “Anti-Aging für die Stimme” bij professor Bengtson-Opitz in Duitsland afgerond. Ik werk momenteel met Wilmy van der Helm aan de Nederlandse vertaling van deze solide methode.

Mijn leswerk bestaat uit het geven van privéles, groepsles en koorcoachings. Naast het lesgeven ben ik uitvoerend zangeres en geef Keltische concerten in Nederland, Luxemburg en Duitsland.

Ik ben lid van de Amerikaanse National Association of Teachers of Singing (NATS), de Nederlandse vereniging van Zangpedagogen (NVZ) en een internationale intervisiegroep die jaarlijks samenkomt in Hamburg.”

meer informatie: www.zangleszaken.nl